Hur växer man som människa?

Hur växer man som människa?

10 januari, 2016 0 av Karin

När jag tänker på hur man växer som människa är när man bland annat lär sig av sina misstag och framförallt genom erfarenheter i livet. Men hur mycket ska man växa som människa? Kan man växa för mycket? Finns det en gräns för hur mycket man ska växa?

Jag tror att allt vi får gå igenom i livet har en mening, tror att vi ska komma fram till olika insikter och därmed få erfarenheter som vi ska dela med oss av till andra.

Det jag framför allt tror på och vad jag har märkt av själv är att ju mer du ifrågasätter det som händer runt omkring dig, desto mer lär du känna dig själv och din omgivning. Det blir som en ”aha-upplevelse”.

Give love to get the change you want to see in the world <3

enfilosofiskresakrönikabild